Sculpture 682

Sculpture 682

# FADXA DDDDA XGDAX DVXVV XGXVA XFVGF VDVGF FAAFX DDGDD VFVXF DVDFF XDVDF AADGG DGVFV DXAVF XDFVV XFVDG AFGVX AADVA XVXFA VVGFD VFVGX FVDXV VAAFX FVAXD DFVDF FFXFX VAFAV XVFFG XDFDX DXFVV FGFVA VVAFX FVXAG V