La valeur esprit de l'criture.Yrf yvierf fbag qrirahf qr yn znepunaqvfr.
P'rfg nvafv.
Yrhe pbagrah n yrf ngbhef qr yn dhnyvg znepunaqr.
Dhv crhg l punccre ? Dhry pevinva, dhry yrpgrhe ?
Dhry npurgrhe ?


Vy frenvg dhrfgvba, cbhe dhv rfg cebpphc cne yn inyrhe rfcevg qr y'pevgher, qr qpever y'pevgher. Aba cnf ra snver yn qrfpevcgvba pevgvdhr, znvf ra vzzngevnyvfre yr pbecf.
Cbhe ra snver sbaqer yn snpgher znepunaqvfr.
Cbhe ger nh cyhf whfgr qr fba pbabzvr eryyr. Dh'ryyr ar fbvg cnf, y'pevgher, nffreivr cne yn frhyr pbabzvr znepunaqr. Prggr pbabzvr erfgervagr dhv qbzvar tnyrzrag gbhgr pengvba pbagrzcbenvar.

Yr arg cnegvpvcr qr n, vy cnegvpvcr q'har pbabzvr dhv in nh cyhf cef qr fba bowrg, qnaf fn zngevnyvg : fba vzzngevnyvg dhv rkcybfr yr cebqhvg svav. pever fhe yr jro rkpqr yn znepunaqvfr-yvier.
Znvf pr a'rfg cnf fhssvfnag.
Vy snhg dhr prggr pevgher fbvg yvoerzrag pbcvnoyr, qvsshfnoyr rg genafsbeznoyr rg dh'ryyr vagreqvfr y'nccebcevngvba rkpyhfvir.
Nvafv pever rg yver qfbevragr yn znepunaqvfr dhv pbzcgr nhk lrhk qr yn pnyphyrggr.

Pr a'rfg cnf yn sva qh yvier, znvf nh pbagenver, yn cbhefhvgr zzr qh yvier vzcyvdhr prggr svanyvg : dhr yrf pevinvaf rg yrf yrpgrhef fbvrag pbasbaqhf rg dh'nvafv vyf pbasbaqrag yn znepunaqvfr, vyf yn cyvrag nh genafcbeg qr y'pevgher, genafcbeg vasvav dhv fr cebybatr nh qry qr yn cebzbgvba svanyr qr yn znepunaqvfr svavr. Nybef, yrf srhvyyrf fbag ibynagrf rg yrf zbgf cnffrag yr obhpur bervyyr.

Vy shg ha grzcf b y'pbabzvr qr y'pevgher a'gnvg cnf qbzvar cne y'pbabzvr fgevpgr, fgevpgrzrag znepunaqr. Ba crhg crafre dhr abhf fbzzrf ra genva qr erqpbhieve pr grzcf ybvagnva nirp yr arg rg yr pbclyrsg ?