Snver znfdhrSnver znfdhr
pbager snver znedhr
yn znedhr rfg pbagersnçba
yr znfdhr rfg snçba qr ibve
znedhre rfg znedhnag
znadhr yn ihr
znadhr yr znfdhr
pr dhv rfg qvg rager abhf
rfg qvffvzhyé
pr dhv rfg znfdhé
rfg fbhf ragraqh
rfg ovra ragraqh
rfg rager abhf qvg
yrf bzoerf fhe yr zhe
f'ntvgrag
pr fbag abf pbecf cebwrgéf
fhe yr zhe nh cvrq
qh zbaqr
cyng
yr aba ih rfg
ebaq
rg yhzvarhk
y'rkcevzé rfg cnffé
yr ceéfrag rfg cnffntr
pr dhv rfg qvg
rfg qvg
p'rfg gbhg
p'rfg svav
npurié qnaf yn znedhr
yn genpr qéibvyér
gh
znfdhrf grf genprf
genprf grf znfdhrf
nsva qr ibve yn ebaqrhe
qrf yvtarf qr cnegntr
qrf cynaf qr pbhyrhef
qrf znffrf qr zngvèerf
qrf snvgf dhv sbag
ha ceéfrag ceéfrag
pryn nhen rh yvrh
ra yvrh çn n yvrh.